Prigovora na Preliminarnu listu kandidata Velika Plana

Prava kandidata na podnošenje prigovora, odnosno žalbe, ostvaruju se u svemu u skladu sa Procedurom za izbor popisivača, s tim što se eventualni prigovori podnose popisnoj komisiji opštine Velika Plana putem elektornske pošte na adresu spaveskovic@gmail.com  do 12. septembra 2023. godine do 16 časova.  Rok za odgovor je do 13. septembra 2023. godine do 16 časova.  Ukoliko kandidati nisu zadovoljnili odgovorima,  eventualne žalbe se podnose Zavodu putem elektronske pošte na adresu pravnapopis@stat.gov.rs  najkasnije do 14. septembra 2023. godine do 16 časova, uz rok za odgovor do 15. septembra 2023. godine do 16 časova.

Zavod objavljuje Konačnu listu kandidata koji se pozivaju na obuku za opštinu Velika Plana 15. septembra 2023. godine u 20 časova.

Podeli ovu stranu


 


Kontakt

Republički zavod za statistiku

11000 Beograd, Milana Rakića 5

+381 11 2412 922

+381 11 2411 260

www.stat.gov.rs

 popispoljoprivrede2023@stat.gov.rs