Најчешћа питања

ЗАШТО ЈЕ ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ ВАЖАН?

Спровођење Пописа пољопривреде 2023. је неопходно како би се обезбедио континуитет у прикупљању структурних података у области пољопривреде, омогућио свеобухватни, међународно упоредиви преглед структурних карактеристика националне пољопривреде, у циљу креирања одрживе аграрне политике и ради ажурирања оквира за спровођење редовних статистичких истраживања усклађених са међународним стандардима, која, заједно са Пописом, представљају окосницу система статистике пољопривреде.

ДА ЛИ ЈЕ МОЈЕ УЧЕШЋЕ ОБАВЕЗНО?

Да, учешће је обавезно јер ће се попис спровести у складу са Законом о Попису пољопривреде 2023. ( „Службени гласник РС“ бр 76/21). Свако одбијање давања података или давање нетачних података повлачи прекршајну одговорност и новчану казну.

КО ЋЕ КОРИСТИТИ МОЈЕ ПОДАТКЕ?

Лични и други подаци прикупљени Пописом пољопривреде 2023. представљају службене статистичке податке и као такви они су тајни те подлежу посебној заштити, која ће бити обезбеђена у свим фазама реализације Пописа.

Податке ће користити искључиво Републички завод за статистику и објављиваће их само као збирне.  Сви непосредни извршиоци Пописа дужни су да поступају у складу са Законом о Попису пољопривреде 2023. („Службени гласник РС“, број 76/21) и да податке до којих долазе у току пописивања чувају као пословну тајну. Свака злоупотреба службених статистичких података повлачи прекршајну одговорност, у складу са Законом.

КАКВА ЋЕ БИТИ МОЈА КОРИСТ ОД ОВОГ ПОПИСА?

Тачност одговора добијених у Попису пољопривреде 2023. допринеће стицању сазнања у вези са реалним стањем у пољопривреди Републике Србије: чиме располажемо и шта нам је потребно. То је неопходан услов како би свако газдинство могло боље да планира пољопривредну производњу, да се пријављује код националних и европских фондова за подршку у пољопривреди и стекне сазнања о томе у коју би пољопривредну грану требало инвестирати.

КАКО ДА УЧЕСТВУЈЕМ У ПОПИСУ ПОЉОПРИВРЕДЕ?

Газдинства правних лица и предузетника имаће могућност попуњавања веб-Упитника од 1. јуна 2023. Породична газдинства ће од 1. октобра до 15. децембра 2023. године посетитити наш овлашћени и обучени пописивач, који ће имати видно истакнуту идентификациону картицу. Он ће, на основу Ваших одговора, попуњавати електронски Упитник  у вези са Вашим газдинством. Уколико Вам неко питање није јасно, тражите од пописивача да Вам пружи додатна објашњења.

На свако питање даjте што тачнији одговор, јер од Вас највише зависи успех Пописа. Ваши подаци биће заштићени – користиће се само сабрани са подацима других газдинстава, а свака њихова злоупотреба повлачи прекршајну одговорност.

ДА ЛИ МОГУ БИТИ АНГАЖОВАН/А У ПОПИСУ У СВОЈСТВУ ПОПИСИВАЧА?

Сваки грађанин Републике Србије са навршених 18 година и  најмање средњим образовање може радити у Попису пољопривреде у својству пописивача.

Јавни позив за пријаву кандидата за пописиваче биће објављен 15. августа 2023. Пријављивање је искључиво електронским путем на сајтовима:  www.popispoljoprivrede.stat.gov.rs  и  www.stat.gov.rs

Детаљна процедура за избор пописивача биће благовремено објављена.

Подели ову страну


 


Контакт

Републички завод за статистику

11000 Београд, Милана Ракића 5

+381 11 2412 922

+381 11 2411 260

www.stat.gov.rs

 popispoljoprivrede2023@stat.gov.rs