07.09.2023.

Konačna lista kandidata za popisivače koji se pozivaju na obuku

Republički zavod za statistiku objavljuje Konačnu listu kandidata za popisivače koji se pozivaju na obuku.

Konačnu listu možete pogledati - ovde.

Izabrani kandidati dužni su da prisustvuju celokupnoj obuci. Obuka je petodnevna i sprovodi se u periodu od 18. septembra do 29. septembra, u određenim terminima.

Sve informacije u vezi sa obukom (termin u kojem kandidat treba da dođe i mesto/adresa punkta za obuku) kandidati će dobiti od nadležnog opštinskog koordinatora putem telefona i/ili imejla.

Štampani materijal za obuku (Uputstvo za popisivače, obrasce i primere za vežbanje i dr.), kandidati će dobiti od Popisne komisije na punktu za obuku. Uputstvo za popisivače u elektronskoj formi dostupno je na linku.

Izabrani popisivači su u obavezi da najkasnije do 10. septembra 2023. godine do 16.00 časova unesu dodatne podatke neophodne za izradu ugovora o angažovanju preko ovog linka.