21.08.2023.

Rang lista prijavljenih kandidata za popisivače

Republički zavod za statistiku objavljuje Rang listu prijavljenih kandidata za popisivače.

Za kandidate koji se pozivaju u drugu fazu selekcije na Rang-listi je naveden termin i mesto za predaju dokumentacije i intervju.

Smatra se da su objavljivanjem ove Rang-liste svi kandidati koji su konkurisali za posao popisivača obavešteni o rezultatima prve faze selekcije, i o tome kada i gde kandidati koji su ušli u drugu fazu selekcije treba da dođu radi predaje tražene dokumentacije i intervjua.

Rang-listu kandidata može se videti - ovde.

Potrebna dokumentacija može se videti - ovde.

Napomena: U slučaju da se ne odazove dovoljan broj kandidata potrebnih za obuku, redom će, telefonom i imejlom, biti pozivani kandidati „ispod crte“ (kandidati koji nisu u prvom krugu pozvani na predaju dokumentacije i intervju), dok se ne obezbedi potreban broj kandidata za obuku.

Preliminarna lista kandidata za popisivače koji se pozivaju na obuku biće objavljena 1. septembra 2023. godine, u 16 časova.