Najčešća pitanja

ZAŠTO JE POPIS POLJOPRIVREDE VAŽAN?

Sprovođenje Popisa poljoprivrede 2023. je neophodno kako bi se obezbedio kontinuitet u prikupljanju strukturnih podataka u oblasti poljoprivrede, omogućio sveobuhvatni, međunarodno uporedivi pregled strukturnih karakteristika nacionalne poljoprivrede, u cilju kreiranja održive agrarne politike i radi ažuriranja okvira za sprovođenje redovnih statističkih istraživanja usklađenih sa međunarodnim standardima, koja, zajedno sa Popisom, predstavljaju okosnicu sistema statistike poljoprivrede.

DA LI JE MOJE UČEŠĆE OBAVEZNO?

Da, učešće je obavezno jer će se popis sprovesti u skladu sa Zakonom o Popisu poljoprivrede 2023. ( „Službeni glasnik RS“ br 76/21). Svako odbijanje davanja podataka ili davanje netačnih podataka povlači prekršajnu odgovornost i novčanu kaznu. Link za zakon

KO ĆE KORISTITI MOJE PODATKE?

Lični i drugi podaci prikupljeni Popisom poljoprivrede 2023. predstavljaju službene statističke podatke i kao takvi oni su tajni te podležu posebnoj zaštiti, koja će biti obezbeđena u svim fazama realizacije Popisa.

Podatke će koristiti isključivo Republički zavod za statistiku i objavljivaće ih samo kao zbirne.  Svi neposredni izvršioci Popisa dužni su da postupaju u skladu sa Zakonom o Popisu poljoprivrede 2023. („Službeni glasnik RS“, broj 76/21) i da podatke do kojih dolaze u toku popisivanja čuvaju kao poslovnu tajnu. Svaka zloupotreba službenih statističkih podataka povlači prekršajnu odgovornost, u skladu sa Zakonom.

KAKVA ĆE BITI MOJA KORIST OD OVOG POPISA?

Tačnost odgovora dobijenih u Popisu poljoprivrede 2023. doprineće sticanju saznanja u vezi sa realnim stanjem u poljoprivredi Republike Srbije: čime raspolažemo i šta nam je potrebno. To je neophodan uslov kako bi svako gazdinstvo moglo bolje da planira poljoprivrednu proizvodnju, da se prijavljuje kod nacionalnih i evropskih fondova za podršku u poljoprivredi i stekne saznanja o tome u koju bi poljoprivrednu granu trebalo investirati.

KAKO DA UČESTVUJEM U POPISU POLJOPRIVREDE?

Gazdinstva pravnih lica i preduzetnika imaće mogućnost popunjavanja veb-Upitnika od 1. juna 2023. Porodična gazdinstva će od 1. oktobra do 15. decembra 2023. godine posetititi naš ovlašćeni i obučeni popisivač, koji će imati vidno istaknutu identifikacionu karticu. On će, na osnovu Vaših odgovora, popunjavati elektronski Upitnik  u vezi sa Vašim gazdinstvom. Ukoliko Vam neko pitanje nije jasno, tražite od popisivača da Vam pruži dodatna objašnjenja.

Na svako pitanje dajte što tačniji odgovor, jer od Vas najviše zavisi uspeh Popisa. Vaši podaci biće zaštićeni – koristiće se samo sabrani sa podacima drugih gazdinstava, a svaka njihova zloupotreba povlači prekršajnu odgovornost.

DA LI MOGU BITI ANGAŽOVAN/A U POPISU U SVOJSTVU POPISIVAČA?

Svaki građanin Republike Srbije sa navršenih 18 godina i  najmanje srednjim obrazovanje može raditi u Popisu poljoprivrede u svojstvu popisivača.

Javni poziv za prijavu kandidata za popisivače biće objavljen 15. avgusta 2023. Prijavljivanje je isključivo elektronskim putem na sajtovima:  www.popispoljoprivrede.stat.gov.rs  i  www.stat.gov.rs

Detaljna procedura za izbor popisivača biće blagovremeno objavljena.

Podeli ovu stranu


 


Kontakt

Republički zavod za statistiku

11000 Beograd, Milana Rakića 5

+381 11 2412 922

+381 11 2411 260

www.stat.gov.rs

 popispoljoprivrede2023@stat.gov.rs